Nhiều vướng mắc trong việc phát triển pháp lý Officetel mà bộ xây dựng phải đối mặt

Tin cùng chủ đề: Tin tức căn hộ Officetel

11/11/2019

Nhiều vướng mắc trong việc phát triển pháp lý Officetel mà bộ xây dựng phải đối mặt

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel).

Trước đó, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Trong đó có nhiệm vụ: Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý vận hành loại công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel).

Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành, theo Bộ Xây dựng, hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel). 

Ngoài ra, theo Nghị định số 81/2017 ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng không có quy định về nội dung quản lý vận hành căn hộ văn phòng (hoặc công trình xây dựng nói chung) thuộc thẩm quyền của Bộ. Do vậy, việc Bộ Xây dựng xây dựng Thông tư ban hành nói trên là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Về lưu trú và quản lý lưu trú với officetel, việc lưu trú là có điều kiện, cần giới hạn về thời gian và phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ văn phòng thành nhà ở, dẫn tới tình trạng gia tăng dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng đô thị.

pháp lý căn hộ officetel
Hệ thống pháp luật hiện hành chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel)

Theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc hướng dẫn lưu trú, quản lý lưu trú thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an, không thuộc chức năng thẩm quyền của Bộ Xây dựng. 

Về thủ tục hành chính, hiện nay pháp luật về nhà ở mới chỉ có quy định về quản lý sử dụng nhà ở (trong đó có các tòa nhà hỗn hợp gồm căn hộ nhà ở và các công trình dịch vụ khác). Riêng đối với tòa nhà căn hộ văn phòng (không có căn hộ nhà ở) thì chưa có quy định cụ thể. Do đó, việc ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng phải quy định cụ thể về mô hình quản lý. Theo đó, quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng cần phải quy định về thủ tục hành chính. Trong khi Luật ban hành văn bản quy phạm quy định Thông tư không được quy định Thủ tục hành chính.

Với những vướng mắc trên, Bộ Xây dựng cho biết đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý vận hành loại công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel) và đề xuất nghiên cứu, ban hành quy định quản lý vận hành loại hình này theo hình thức Nghị định.

Trên cơ sở ý kiến của 2 Bộ trên, Bộ Xây dựng nhận định, việc ban hành quy chế quản lý vận hành officetel theo hình thức Thông tư là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Do đó, Bộ đề xuất Thủ tướng cho phép chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý vận hành officetel.